Ferrittmagneter

  • Ferrittmagnet Y10Y25Y33 av høy kvalitet

    Ferrittmagnet Y10Y25Y33 av høy kvalitet

    Ferritt er et ferrimagnetisk metalloksid.Når det gjelder elektriske egenskaper, er resistiviteten til ferritt mye større enn for elementære metall- eller legeringsmagnetiske materialer, og den har også høyere dielektriske egenskaper.De magnetiske egenskapene til ferrittene viser også at de har høy permeabilitet ved høye frekvenser.Derfor har ferritt blitt et ikke-metallisk magnetisk materiale som er mye brukt innen høyfrekvent svakstrøm.På grunn av den lave magnetiske energien som er lagret i enhetsvolumet til ferritt, er den magnetiske metningsinduksjonen (Bs) også lav (vanligvis bare 1/3~1/5 av rent jern), noe som begrenser bruken i lave frekvenser som krever høyere magnetisk energi tetthet.